Geschiedenis

In de zomer van 1968 werd de Turnhoutse Yogakring gesticht door de bezielende inzet van Viviane Schuermans en Alfons Verwaest. De eerste leraar van de kring werd Gommaar Gijs uit Beringen. Dit bleek een goede keuze te zijn geweest.

Gommaar Gijs was lic. lichamelijke opvoeding en had zijn yoga-opleiding genoten bij Selvarajan Yesudian, die zelf in opleiding was geweest bij een van de grootste en bekendste meesters in yoga : Vivekananda. Yesudian had al sinds de jaren veertig, samen met Elisabeth Haich, een yogacentrum in Zwitserland. Een yogacentrum dat veel heeft bijgedragen tot de verspreiding van yoga in Europa. Yesudian is ook bekend van zijn boeken die in verschillende talen werden vertaald, o.m. “Sport en Yoga”.

Via Gommaar Gijs is de yoga alzo in zijn zuiverste vorm en in rechte lijn van de grote meesters naar ons toegekomen. Een jaar na de oprichting kreeg de kring zijn naam :

SADHANA YOGAKRING (Sadhana betekent : zelfdiscipline)

Februari 1972 kwam, naast Gommaar Gijs Wilfried Op de Beeck als leraar. Die had zijn eerste yogakennismaking opgedaan bij Gommaar en was daarna opleiding gaan volgen bij dr. Polderman in Baarn (Nederland) en in de vormingsschool voor yogaleraars in Beringen, die ondertussen opgericht was door Gommaar Gijs. Verder volgde hij nog vervolmakingscursussen bij de befaamde Erik Gomes in Gent, en nog in Baarn en Brussel. Hij was eveneens verbonden als leraar aan de vormingsschool voor yogaleraars, eerst in Beringen en nadien bij Paula De Nève in Zolder. Verder heeft hij ook nog gezeteld in de beheerraad van de “Yoga Federatie der Nederlandstaligen in Belgie”, waar de Sadhanakring bij aangesloten is.<

De Sadhana Yogakring werd een zeer bloeiende en bekende yogakring in de streek. Ieder jaar werd maar liefst tweemaal gestart met een groep nieuwelingen. Het aantal bedroeg telkens tussen de 50 tot 80. In 1973 zelfs een keer 103 !

Bij de start werd de eerste yogales gegeven in de kazerne “Majoor Blairon”, nadien werden nog enkele andere adressen aangedaan zoals Sint Victor en het Heilig Graf. Er werd gedurende een lange periode les gegeven in het lokaal van de ASLK in de Hofpoort. Thans heeft de kring zijn eigen lokaal op het Kerkplein, aan de achterkant van de kerk van het Heilig Hart.

Toen Gommaar Gijs in 1981 stopte met lesgeven werd zijn plaats ingenomen door Alfons Verwaest. Ook een gediplomeerd yogaleraar die zijn opleiding volgde in de vormingsschool van Beringen.

Ondertussen zijn zowel Wilfried Op de Beeck als Alfons Verwaest gestopt met lesgeven in de kring. Het roer werd overgenomen door de jongere generatie yogaleraars, allemaal gediplomeerden door erkende vormingsscholen van de yoga-Federatie : Roel Hofkens, die na de vormingsschool van Zolder nog vijf jaren opleiding volgde bij Johan De Backer in Maldegem. Katja de Waepenaert, ook gediplomeerd door Johan De Backer,Maldegem. Jos Aertsen behaalde zijn diploma bij de yoga-academie van Mechelen, Annemie Smets behaalde haar diploma onlangs bij het vormingsinstituut Yogadocenten in Zolder  en Wim Smeekens genoot zijn opleiding bij de Blikopener (Nederland Saswitha) en behaalde aldaar zijn europees gehomologeerd diploma van Yogacharya.

De verschillende opleidingen van de yogaleraars staan borg voor een veelzijdige benadering van de yogadiscipline die heel kompleks en uitgebreid is.

De Sadhanakring heeft deze veelzijdigheid altijd hoog in het vaandel gevoerd. In de wekelijkse lessen wordt hoofdzakelijk Hatha-Yoga gegeven, maar verder ook mantra-yoga, japa-yoga, Raja-yoga (meditatie). Bakthi- en karma-yoga worden in theorie ook al eens besproken.

Hetgeen moeilijk of te uitgebreid is om in de wekelijkse lessen gegeven te worden, werd ondermeer gebracht in 64 Yoga- of Sadhana-dagen. Die gingen dan telkens door op een zaterdag van 9u. tot 17u. in Herckenrode, het Puttenhof in Schilde, het Provinciaal centrum te Oostmalle, in het Monasterium Magnificat, Ter Dennen in Westmalle en de Rank in Turnhout. Deze dagen, 2 à 3 per jaar, werden steeds talrijk bijgewoond en er werden heel wat diverse onderwerpen aangebracht. Vaak werd daarvoor beroep gedaan op een spreker of leraar van buiten de kring. Op die dagen werd ook de meditatie niet vergeten.

Een andere sterke troef, die Sadhana nog steeds uitspeelt, is het jaarlijkse Yoga- en Meditatieweekend. Sinds November 1973 wordt ieder jaar een weekend ingericht, vroeger in de trapistenabdij “Maria Toevlucht” in Zundert, en sinds 1999 in de abdij van Postel. Een heel weekend, van vrijdagavond tot zondagavond, in de intieme sfeer van de abdij en van de warmte van het samenzijn in yoga ! Dit zijn iedere keer opnieuw de hoogdagen van het jaar voor al wie daar aan deelneemt. Hier wordt, nog meer dan op de sadhanadagen, ingegaan op diverse yogavormen en ook aanleunende zogezegde “alternatieve” systemen. Hier wordt eveneens veel aandacht gegeven aan de beoefening van meditatie. Het is haast een “voorrecht” te noemen om dit, in deze jachtige tijden, te mogen meemaken.

Sadhana Yogakring kan dus bogen op een jarenlang bloeiend bestaan. Duizenden mensen uit de hele regio volgden er de wekelijkse lessen. Dat de kring, na zoveel jaren nog steeds in volle bloei is, bewijst de degelijkheid van zijn yogaonderricht en zijn veelzijdig aanbod.